Nytt samarbetsavtal

 

Vi har ingått ett samarbetsavtal med Wasa Kredit som möjliggör hyra och finansiering av våra produkter.

 Man kan nu hyra t ex vår kort- och betalterminal Paysys på 36 månader. Efter hyrestidens slut väljer man om man vill förlänga avtalet och hyra vidare eller lämna tillbaka utrustningen till oss      vid hyrestidens slut.

 Fördelarna är att man har lätt att budgetera genom jämnare fördelning över året, man binder inget kapital. Dessutom är hyran avdragsgill. 

 Läs mer under Produkter