MiniFuel.jpg

Kort- och betalsystem

 

MiniFuel

 

Terminalen är utvecklad tillatt styra en (1) pump.Terminalen kan hantera upp till 24 användare. Identifikation av användare sker via en Användar/Dallasnyckel.Konfiguration av anläggningen sker direkt på terminalen med hjälp av en MasterDallasnyckel,som också ger tillgång till visning av totaler samt nollställning av desamma. MiniFuel är anpassad att fungera med alla typer av pumpar som kan styras parallellt, (multi wire).

 

Läs mer om MiniFuel (PDF)