Trebankssystem

 

NPS erbjuder kundanpassade lösningar för styrning av trebankssystem.

  1. Direktstyrning av ventiler från dispenser. Dispenser lämnar tryck och flödessignaler och anpassarväxling mellan bankerna för att erhålla maximalt flöde under den pågående fyllningen.
  2. Signaler till anläggningens PLC från dispenser. Samma som alt.1 men med skillnad att signalerna lämnas till kompressoranläggningens PLC.
  3. Tömning från 3-bankslager komplett med ventiler. Dispenser hanterar tömning och växling mellan bankerna via ventiler som antingen är placerade i ett separat skåp, eller byggs in tillsammans med övrig utrustning i kompressorstationen.
  4. System för både fyllning och tömning av 3-bankslager. Ett avancerat system som bygger på sekvensventiler för att maximalt utnyttja kapaciteten i 3-bankslagret.